CARNAVALSTOET

Op zondagnamiddag trekt er een REUZE CARNAVALSSTOET door de Vosselaarse straten! De stoet vertrekt om 13.30 uur.

Aansluitend vindt er een carnavalbal plaats in de Vosselaarse gemeentehal met prijsuitreiking rond 19.00 uur.

Koop onze wereldberoemde wasstekken met pluim bij onze clowns aan het begin van de stoet! De opbrengst van deze wasstekken gaat integraal naar de Vosselaarse carnavalsgroepen. We komen tussen in de kosten voor de bouw van hun wagens, aankoop kledij, … De wasstekken kosten 2 euro per stuk!

We vieren feest in de Vosselaarse gemeentehal! We verwelkomen op zondag DE GEBROEDERS KO, SWOOP en TORSTEN om er een knallend feestje van te maken!

Inkom is volledig gratis!.

ONTDEK HET PROGRAMMACarnaval Vosselaar - Carnavalstoet

Carnavalbal met prijsuitreiking
Zondag 19 februari 2023
17.00 uur tot 0.00 uur

INSCHRIJVING CARNAVALSTOET EN RECLAMESTOET

Wil je inschrijven voor de carnavalstoet? Dat kan bij Marco Cuypers (Haverstraat 10 te 2350 Vosselaar) na afspraak via info@toetenofblazen.be of 0475/51 07 94.

Hier vind je het inschrijvingsformulier en reglement terug.
Inschrijvingsformulier - Algemeen reglement

ONKOSTENNOTA'S VOSSELAARSE CARNAVALSGROEPEN

Carnavalraad Toeten of Blazen vzw komt tussen in de onkosten die gemaakt werden om deel te nemen aan de stoet (materialen bouw wagen, carnavalskledij, …). Gelieve de onkostennota (vergezeld van de nodige bewijzen) in te dienen bij Patrick Dielis (Burgemeester Bossaertlaan 29 te 2350 Vosselaar) voor 20 maart 2023.

Hier vind je de inschrijvingsformulier en reglement terug.
Onkostennota